Mebi Farm

Dự án Khu nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao Mebi Farm được đầu tư với quy mô 1,2 gà đẻ trứng và 600.000 gà hậu bị, ứng dụng công nghệ cao, hệ thống chuồng gà được thiết kế vận hành hoàn toàn động, có đồng bộ kết nối với hệ thống khác tạo ra, nên nuôi chuỗi và sản xuất theo quy trình khép kín, tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Maxi & Mina cung cấp toàn bộ thiết bị chăn nuôi

Là một trong những đơn vị hỗ trợ dự án trang trại cao cấp Mebi Farm hiện đại, Maxi & Mina đồng hành cung cấp toàn bộ thiết bị chăn nuôi cao cấp nhất hiện nay trị giá 20.000.000 USD cho dự án này.

Trả lời