Tìm hiểu quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi hiện nay

Không ít bà con khi có ý định xây dựng trang trại chăn nuôi gia cầm, gia súc thắc mắc rằng liệu họ có phải xin giấy phép chăn nuôi hay không, quy định quy mô trang trại chăn nuôi như thế nào? . Để giải đáp vấn đề này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi được nhà nước ban hành như thế nào?

Giải đáp xây trang trại chăn nuôi cần xin giấy phép xây dựng không
Quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi hiện nay như thế nào?

1. Quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi

Tại Điều 80 của Luật quy định về đối tượng được cấp phép xây dựng có nêu rõ như sau:

“Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ”.

Dựa theo như nội dung trong Điều 80 của Luật thì nếu như muốn xây dựng trang trại chăn nuôi nhưng không thuộc trường hợp nào trong quy định ở Khoản 2 Điều 89 của Luật xây dựng 2014 sẽ bắt buộc phải xin cấp phép xây dựng.

Cần hiểu rõ quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi
Cần hiểu rõ quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi

Với trường hợp muốn tiến hành xây dựng nhà kho, chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi tại vùng nông thôn và khu vực xây dựng không nằm trong hoặc chưa có kế hoạch quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì có thể xây dựng mà không cần xin cấp phép. Thế nhưng, bắt buộc bà con phải liên hệ với bên chính quyền xã để nhờ hỗ trợ kiểm tra xem liệu khu vực đang có ý định xây dựng nhà kho, chuồng trại có thuộc quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng không. Trong trường hợp không nằm trong đối tượng nào ở Điểm k, Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 bà còn cần phải xin cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định về xây dựng trang trại chăn nuôi.

2. Điều kiện xây dựng trang trại chăn nuôi

Xây dựng chuồng trại có phải xin giấy phép xây dựng hay không thì câu trả lời là có. Cũng dựa theo Luật này thì nếu bà con muốn xây dựng trang trại để chăn nuôi sẽ phải đáp ứng được 6 điều kiện dưới đây:

  • Vị trí: Đảm bảo rằng vị trí được chọn để xây dựng trang trại chăn nuôi phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương, vùng đang chăn nuôi cũng như chiến lược phát triển chăn nuôi. Ngoài ra còn phải phù hợp với yêu cầu về mật độ chăn nuôi
  • Nước: Cần đảm cung cấp cấp đủ nguồn nước chất lượng để phục vụ cho hoạt động chăn nuôi và có kế hoạch để xử lý chất thải chăn nuôi
  • Môi trường: Có biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý, khả thi
  • Trang thiết bị, cơ sở vật chất: Đảm bảo có đầy đủ chuồng trại cùng các trang thiết bị phục vụ cho chăn nuôi phù hợp với loại vật nuôi
Xây dựng chuồng trại chăn nuôi phải đáp ứng 6 điều kiện
Xây dựng chuồng trại chăn nuôi phải đáp ứng 6 điều kiện

Xem thêm: Thông tin về quy mô trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm

Xem thêm: Những điều cần biết về mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp

Xem thêm: Những điều cần biết khi xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi khép kín

Trả lời